intervisie-begeleiding.nl: werkwijze en prijzen

Onze werkwijze & prijzen

Onze methoden en kosten: transparant en gericht op resultaat

Hoe wij werken

Bij intervisie-begeleiding staat veiligheid, respect en vertrouwen hoog in het vaandel. Niet alleen binnen de groep, maar ook binnen onze werkwijze. We leggen je uit hoe wij ter werk gaan:

Alleen aanmelden 

Als je je alleen aanmeldt, is het belangrijk dat wij weten wat jouw doel is met intervisie en binnen welke beroepsgroep je werkzaam bent. Vaak zitten er verschillende eisen per beroepsgroep aan intervisie. Wanneer we dit weten, kunnen we je op de beste manier helpen. 
Wil je online bij elkaar komen of gaat je voorkeur uit naar fysiek? Door een snel groeiend aantal leden, kunnen wij in de meeste gevallen snel een passende groep voor je vinden. Lukt dat niet? Dan krijg je dat ook zo snel mogelijk te horen. 

Aanmelden vanuit een bedrijf met één of meerdere teams

Als je je met één of meerdere teams aanmeldt, dan bespreken we de doelstellingen van het team of het bedrijf. Dat doen we door een gesprek (telefonisch of via een online meeting) in te plannen. Je krijgt dan snel een passend voorstel hoe we het intervisie-traject kunnen inrichten. 
Wij ontzorgen je volledig wat betekent dat wij voor de materialen zorgen, de mailing en herinneringen. Eventuele evaluatie per intervisie, per deelnemer is ook mogelijk. 


Voorbereiding

Of je je nu alleen aanmeldt of met één of meerdere teams, je krijgt van ons startmateriaal. Dit is een document waarin staat wat intervisie is en hoe we van start gaan. Bij aanmelding van meerdere teams passen wij dit document aan zodat het specifiek voor jouw bedrijf is. 

Intervisies

De intervisies vinden plaats op de afgesproken locatie (of online) met de vooraf bekend gemaakte begeleiders. Wij zorgen voor alle materialen die nodig zijn voor de verschillende werkvormen. Daarnaast wordt er vanuit ons een mail gestuurd voorafgaand aan de verschillende intervisies met daarin een reminder. 


Ziekte of annulering 

Bij ziekte of annulering wordt (een deel van) het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Afhankelijk van het moment dat de afzegging wordt gedaan: 

 • na een getekende offerte wordt 15% van de kosten in rekening gebracht
 • binnen 2 maanden voor aanvang wordt 25% van de kosten in rekening gebracht
 • binnen 1 maand voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht
 • binnen 7 dagen voor aanvang wordt 90% van de kosten in rekening gebracht

Prijzen

Aanmelding zonder groep

 • Losse sessie 2 uur: €50,- exclusief BTW per intervisie, per persoon

Aanmelding met groep

 • Losse sessie 1,5 uur: €365,- exclusief BTW
 • Losse sessie 2 uur: €425,- exclusief BTW

Intervisietraject (alleen aanmelding met groep mogelijk) 

 • 6 intervisies per jaar: prijs van intervisie (1,5 uur of 2 uur) met 6% korting
 • 8 intervisies per jaar: prijs van intervisie (1,5 uur of 2 uur) met 8% korting
 • 10 intervisies per jaar: prijs van intervisie (1,5 uur of 2 uur) met 10% korting


Online cursus tot intervisie-begeleider

 • €425,- exclusief BTW (direct starten)

Cursus tot intervisie-begeleider

 • €1095,- exclusief BTW (start: 5september 2024
Een greep uit onze klanten

Wat wij doen

Is intervisie voor jou een verplichting vanuit jouw beroepsgroep?
Wij verzorgen jouw intervisie volgens de eisen van jouw beroepsgroep zodat jij de punten ontvangt!


Of wil je een volgende stap zetten binnen jouw organisatie en een professionaliseringsslag maken?
Dan kijken we graag met jou naar de stappen die jij kunt zetten en hoe intervisie hierin een rol kan spelen. 


Bij intervisie-begeleiding begeleiden wij intervisies binnen verschillende organisaties en op verschillende niveaus binnen de organisatie. Je ziet ons voorbij komen als je werkt in de zorg, het onderwijs of bij de overheid.
Groepen bestaan uit werknemers van eenzelfde afdeling, leidinggevenden, managers of ondernemers. Deze diversiteit zorgt ervoor dat er voor ieder wat wils is. 
Wij zorgen voor een kwalitatief goede intervisie en maken elke intervisie inspirerend voor jou als deelnemer. Dat doen we door verschillende methodieken te gebruiken en pedagogische en didactische vaardigheden mee te nemen.

Tijdens intervisie gaan we de diepte in. Onze begeleiders zijn erop getraind dat ze de groep sturen naar diepgaande reflectie en het samen onderzoeken van de leervraag/het probleem. Door vast te houden aan de structuur ervaren deelnemers de intervisie als zeer waardevol en komen zij graag bij ons terug!


Dit is de kracht van de intervisie: veel verder en dieper doorvragen dan we in een 'normaal' gesprek of een ander overleg zouden doen.

Onze diensten


Intervisietrajecten

Online intervisie - chiropractie =- Chiropractor


Losse intervisies

Online training tot

intervisie-begeleider

10 meest gestelde vragen over Intervisie

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een gestructureerd gesprek waarbij wordt gekeken naar achterliggende denkpatronen, overtuigingen en (on)bewuste gevoelens van de casusinbrenger. Hierbij wordt tijden het inzoomen op de casus en de casusinbrenger een leerproces op gang gebracht. Tot slot worden tips en adviezen gegeven vanuit verschillende invalshoeken.

Welke casus kan ik inbrengen tijdens een intervisie?

Tijdens een intervisie kun je op verschillende gebieden casussen inbrengen. Het meest waardevolle aan een intervisie is dat er dieper op jou als persoon en/of professional wordt ingezoomd. Dat maakt dat een geschikte intervisieleervraag een vraag is die op het snijvlak ligt van jouw werk en jou als persoon. Bijvoorbeeld: 'Hoe ga ik om met klanten die niet betalen?' Of: 'Welke alternatieve strategieën kan ik gebruiken bij het juist instrueren van mijn cliënten die hun leefstijl moeten verbeteren omwille van hun gezondheid?' Of: 'Ik heb het druk en vind het lastig om 'nee' te zeggen. Dat zorgt voor weinig focus. Wat kan ik hierin veranderen?'

Uit hoeveel personen bestaat een intervisiegroep?

Een intervisie groep bestaat idealiter uit een groep van 5 tot 8 personen. Op die manier weten wij een veilige sfeer te creëren en doet iedereen actief mee. Bij kleine groepen is het mogelijk om een groep samen te stellen met professionals uit dezelfde beroepsgroep (wij zoeken deze voor je) of professionals uit andere beroepsgroepen. Het kan enorm gaaf zijn om als zorgprofessional van een leidinggevende in de supermarkt te horen welke strategieën hij/zij gebruikt om met lastige klanten om te gaan!
Grotere groepen zijn ook mogelijk. We bekijken dan samen wat de beste mogelijkheden zijn voor jouw groep, jouw wensen en jouw doelen.

Wat is het verschil tussen een intervisie en een werkoverleg?

Een werkoverleg is gericht op procedures en praktische zaken. Wie voert welke taak uit, hoe kan dit verbeteren en welke vervolgstappen zijn nodig? Ook worden in een werkoverleg zaken besproken rondom systemen en zakelijke handelingen.
Bij een intervisie wordt er nauwkeurig gereflecteerd op de handelingen en wordt er gekeken naar onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gevoelens. Deze beïnvloeden de handelingen maar zitten vaak in de zogenoemde blinde vlek van de casusinbrenger.

Welke rollen zijn er in een intervisie?

Tijdens een intervisie zijn er 3 rollen: de casusinbrenger, de deelnemers en de (professionele) begeleider.
De casusinbrenger brengt de casus in en alle deelnemers helpen de inbrenger reflecteren op zijn/haar eigen handelen, gedachten, overtuigingen en gevoelens die de handelingen hebben beïnvloed.
De (professionele) begeleider zorgt voor de structuur van het gekozen intervisiemodel en geeft sturing aan het proces. Je begrijpt dat het vaak lastig is om niet mee te praten als je zelf onderdeel bent van het team. Daarom is een professionele begeleider een uitkomst!

Betekent intervisie dat je je werk niet goed doet?

Integendeel. Het laat juist zien dat jij als professional in staat bent om je eigen handelen aan het licht te stellen. Dat je kunt reflecteren, onderliggende patronen bloot durft te leggen en je handelen aan kunt passen zodat het voor jou beter is. Intervisie is een passend leermiddel voor professionals die te maken hebben met dilemma's en uitdagingen.

Wat is het belang van intervisie in de zorg?

Intervisie in de zorg is belangrijk omdat het je even stil laat staan bij je eigen handelen. Dit is verplicht vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hierin staat dat elke zorgprofessional verplicht is om op regelmatige basis te reflecteren op hun eigen professionele handelen en te leren van incidenten en calamiteiten. Daar is intervisie uitermate geschikt voor.
Intervisie is een vorm die veel gekozen wordt om te werken aan de kwaliteit van zorg.

Waarom zou ik investeren in intervisie?

Professionals doen intervisie omdat ze persoonlijke en professionele doelen willen bereiken. Daarnaast is het een goed middel om samenwerking en communicatie binnen het team en de organisatie te verbeteren.
Voor teamcoaching is intervisie geen geschikt middel op zich. Het kan wel aanvullend gebruikt worden op teamcoaching om de samenwerking en de communicatie te verbeteren op de punten die besproken zijn tijdens de teamcoaching.

Hoeveel tijd moet ik investeren in een intervisie?

Eén enkele intervisiesessie met een groep van 5 tot 8 personen duurt ongeveer 2 uur. In de meeste gevallen plannen wij trajecten in van 4 tot 8 intervisies per kalenderjaar. Zo kom je op regelmatige basis bij elkaar en leer je regelmatig stil te staan bij jouw handelen. Wil jij een keer een losse intervisiesessie om te proberen of intervisie iets voor jou is? Dan kunnen we die mogelijkheden bespreken!

Hoe is de sfeer in een intervisiegroep?

De belangrijkste voorwaarde voor ons om een intervisiegroep te starten is een veilige sfeer. Deze sfeer kan het best worden neergezet wanneer een groep fysiek bij elkaar komt. Natuurlijk zijn er ook online mogelijkheden.
Bij een intervisiegroep zorgen we voor homogeniteit. Dat betekent dat jouw leidinggevende niet mag deelnemen aan jouw intervisiegroep, maar jij alleen met gelijkgestemde professionals een groep vormt.
Daarnaast is geheimhouding enorm belangrijk. Voorafgaand aan een intervisietraject maken wij deze regels altijd duidelijk zodat iedereen zich hieraan houdt en elke deelnemer een andere deelnemer kan aanspreken op gesprekken die niet fijn voelen.