Ontdek de kracht van intervisie

Zo haal je meer uit jezelf, jouw team en jouw werk!

Verbinding

Verbind met jezelf en
jouw collega's

Verbreding

Verbreed jouw zicht op de vraagstellingen

Verdieping

Verdiep jouw eigen kennis en kunde en van jouw groepsgenoten

Zoek hier naar jouw beroepsgroep

Staat jouw beroepsgroep er niet bij? Neem contact met ons op.

Een greep uit onze klanten

Bekijk een greep uit de doelgroepen die wij begeleiden

Bekijk hier


Milou Meijer - intervisiebegeleider

Zoek jij ook verbinding, verbreding en verdieping?

Je bent niet de enige die in deze tijd zoekt naar verbinding, verbreding en verdieping. In het werkveld van vandaag is de vraag groot naar zelfsturende teams die weten wat er van hen gevraagd wordt en dit ook zorgvuldig uitvoeren. De verantwoordelijkheden liggen steeds meer bij deze teams zelf en dat brengt op veel vlakken ook lasten met zich mee. 

De uitstroom van professionals is groot. Binnen 5 jaar na een opleiding stroomt ruim 30% van alle afgestuurde leraren uit en ook in de zorg en binnen de politie zijn steeds meer tekorten in personeel. 

Naast de uitstroom van professionals hebben we in Nederland ook te maken met een steeds hoger oplopend ziekteverzuim. Voor het 7e jaar op rij stijgt het ziekteverzuim. Het record aantal zieken onder de werkenden wordt in 2024 verwacht. 

Niet zo gek...

Het is dus niet zo gek dat er steeds meer organisaties zoeken naar mogelijkheden om te verbinden met elkaar en te verdiepen en verbreden op het gebied van vakinhoudelijke kennis én persoonlijke drijfveren. 

We weten inmiddels dat uitstroom en ziekte bij professionals veelal te maken heeft met een hoge werkdruk. Een hoge werkdruk heeft veelal te maken met de stress die wordt ervaren op werk. En die stress nemen we allemaal mee naar huis

Mensen met veel werkstress ervaren meer lichamelijke klachten zoals verkoudheid,  hoofdpijn, nekpijn en/of rugpijn, maag- of darmklachten en vermoeidheid. Naast deze lichamelijke klachten kunnen ook psychische klachten ontstaan zoals prikkelbaarheid, eenzaamheid en veel piekeren.

Deze klachten bij professionals helpen het team en de organisatie vaak niet vooruit. Concentratieproblemen liggen op de loer en het creatieve vermogen van jouw collega's of medewerkers houdt ten wensen over. Ook de persoonlijke ontwikkeling en de zin in het werk wordt in de weg gestaan door werkstress. 

Een intervisie is een mooie manier om gestructureerd met elkaar te spreken over problemen/vragen die op het snijvlak liggen van werkgerelateerde en persoonlijke drijfveren en ideeën.


Op die manier staat het hele team, elke professional, stil bij zijn of haar gedrag, gedachte en gevoel. 
Zo wordt niet alleen het plezier in werk teruggewonnen, maar zorgt deze regelmatige reflectie er ook voor dat problemen in de kiem gesmoord worden
en het team gaat samenwerken met professionele én persoonlijke drijfveren.

Waarom zou je starten met intervisie?

Intervisie-begeleiding

Uitstekende begeleiding en verrassende resultaten!

Chiromotion

Start nu met intervisie!

Ben jij net zo enthousiast geworden over intervisie als alle anderen die jou voorging én wij?

Meld je dan aan en we nemen contact met je op!

10 meest gestelde vragen over Intervisie

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een gestructureerd gesprek waarbij wordt gekeken naar achterliggende denkpatronen, overtuigingen en (on)bewuste gevoelens van de casusinbrenger. Hierbij wordt tijden het inzoomen op de casus en de casusinbrenger een leerproces op gang gebracht. Tot slot worden tips en adviezen gegeven vanuit verschillende invalshoeken.

Welke casus kan ik inbrengen tijdens een intervisie?

Tijdens een intervisie kun je op verschillende gebieden casussen inbrengen. Het meest waardevolle aan een intervisie is dat er dieper op jou als persoon en/of professional wordt ingezoomd. Dat maakt dat een geschikte intervisieleervraag een vraag is die op het snijvlak ligt van jouw werk en jou als persoon. Bijvoorbeeld: 'Hoe ga ik om met klanten die niet betalen?' Of: 'Welke alternatieve strategieën kan ik gebruiken bij het juist instrueren van mijn cliënten die hun leefstijl moeten verbeteren omwille van hun gezondheid?' Of: 'Ik heb het druk en vind het lastig om 'nee' te zeggen. Dat zorgt voor weinig focus. Wat kan ik hierin veranderen?'

Uit hoeveel personen bestaat een intervisiegroep?

Een intervisie groep bestaat idealiter uit een groep van 5 tot 8 personen. Op die manier weten wij een veilige sfeer te creëren en doet iedereen actief mee. Bij kleine groepen is het mogelijk om een groep samen te stellen met professionals uit dezelfde beroepsgroep (wij zoeken deze voor je) of professionals uit andere beroepsgroepen. Het kan enorm gaaf zijn om als zorgprofessional van een leidinggevende in de supermarkt te horen welke strategieën hij/zij gebruikt om met lastige klanten om te gaan!
Grotere groepen zijn ook mogelijk. We bekijken dan samen wat de beste mogelijkheden zijn voor jouw groep, jouw wensen en jouw doelen.

Wat is het verschil tussen een intervisie en een werkoverleg?

Een werkoverleg is gericht op procedures en praktische zaken. Wie voert welke taak uit, hoe kan dit verbeteren en welke vervolgstappen zijn nodig? Ook worden in een werkoverleg zaken besproken rondom systemen en zakelijke handelingen.
Bij een intervisie wordt er nauwkeurig gereflecteerd op de handelingen en wordt er gekeken naar onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gevoelens. Deze beïnvloeden de handelingen maar zitten vaak in de zogenoemde blinde vlek van de casusinbrenger.

Welke rollen zijn er in een intervisie?

Tijdens een intervisie zijn er 3 rollen: de casusinbrenger, de deelnemers en de (professionele) begeleider.
De casusinbrenger brengt de casus in en alle deelnemers helpen de inbrenger reflecteren op zijn/haar eigen handelen, gedachten, overtuigingen en gevoelens die de handelingen hebben beïnvloed.
De (professionele) begeleider zorgt voor de structuur van het gekozen intervisiemodel en geeft sturing aan het proces. Je begrijpt dat het vaak lastig is om niet mee te praten als je zelf onderdeel bent van het team. Daarom is een professionele begeleider een uitkomst!

Betekent intervisie dat je je werk niet goed doet?

Integendeel. Het laat juist zien dat jij als professional in staat bent om je eigen handelen aan het licht te stellen. Dat je kunt reflecteren, onderliggende patronen bloot durft te leggen en je handelen aan kunt passen zodat het voor jou beter is. Intervisie is een passend leermiddel voor professionals die te maken hebben met dilemma's en uitdagingen.

Wat is het belang van intervisie in de zorg?

Intervisie in de zorg is belangrijk omdat het je even stil laat staan bij je eigen handelen. Dit is verplicht vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hierin staat dat elke zorgprofessional verplicht is om op regelmatige basis te reflecteren op hun eigen professionele handelen en te leren van incidenten en calamiteiten. Daar is intervisie uitermate geschikt voor.
Intervisie is een vorm die veel gekozen wordt om te werken aan de kwaliteit van zorg.

Waarom zou ik investeren in intervisie?

Professionals doen intervisie omdat ze persoonlijke en professionele doelen willen bereiken. Daarnaast is het een goed middel om samenwerking en communicatie binnen het team en de organisatie te verbeteren.
Voor teamcoaching is intervisie geen geschikt middel op zich. Het kan wel aanvullend gebruikt worden op teamcoaching om de samenwerking en de communicatie te verbeteren op de punten die besproken zijn tijdens de teamcoaching.

Hoeveel tijd moet ik investeren in een intervisie?

Eén enkele intervisiesessie met een groep van 5 tot 8 personen duurt ongeveer 2 uur. In de meeste gevallen plannen wij trajecten in van 4 tot 8 intervisies per kalenderjaar. Zo kom je op regelmatige basis bij elkaar en leer je regelmatig stil te staan bij jouw handelen. Wil jij een keer een losse intervisiesessie om te proberen of intervisie iets voor jou is? Dan kunnen we die mogelijkheden bespreken!

Hoe is de sfeer in een intervisiegroep?

De belangrijkste voorwaarde voor ons om een intervisiegroep te starten is een veilige sfeer. Deze sfeer kan het best worden neergezet wanneer een groep fysiek bij elkaar komt. Natuurlijk zijn er ook online mogelijkheden.
Bij een intervisiegroep zorgen we voor homogeniteit. Dat betekent dat jouw leidinggevende niet mag deelnemen aan jouw intervisiegroep, maar jij alleen met gelijkgestemde professionals een groep vormt.
Daarnaast is geheimhouding enorm belangrijk. Voorafgaand aan een intervisietraject maken wij deze regels altijd duidelijk zodat iedereen zich hieraan houdt en elke deelnemer een andere deelnemer kan aanspreken op gesprekken die niet fijn voelen.