Prestatiemaatschappij: voor wie is dit goed?
21 mei 2024 

Prestatiemaatschappij: voor wie is dit goed?

Je hebt jarenlang op school gezeten. Je hebt cijfers gehaald, mocht niet door met andere werkjes als je je verplichte (week)taken nog niet af had en wanneer je onvoldoendes stond op je rapport, zei je omgeving dat het wel beter moest. Op voetbal, hockey of tennis wilde je het liefst winnen. Verliezen is voor lozers. En ook andere sporten worden tegenwoordig vooral in wedstrijdvorm georganiseerd. We zijn een prestatiemaatschappij geworden, waar vooral onze prestatie laat zien wie we zijn. Maar hoe zit het dan met jouw ontwikkeling?

Prestatiedoelen

Misschien herken je de prestatiedoelen wel. Je wil iets specifieks bereikt hebben, zoals 10 kilometer rennen binnen 60 minuten. Of wil je afvallen tot een bepaald gewicht op de weegschaal? Prestatiedoelen zijn gericht op een specifiek en meetbaar resultaat. Daarnaast zijn ze ook nog gericht op de korte termijn. 

Prestatiedoelen kunnen je heel goed helpen om iets te bereiken. De keerzijde is echter: wat gebeurt er als je dit niet bereikt? 

Falen

De kans is groot dat je denkt dat je hebt gefaald wanneer je een prestatiedoel niet hebt gehaald. Er zit immers weinig tussen het wel en net behalen van een prestatiedoel. Daar komt onze omgeving nog eens bovenop. We zijn een grote prestatiemaatschappij geworden waar je óf heel goed kunt zijn en alle doelen kunt bereiken óf faalt. En dat doet iets met de wil en energie om door te gaan.

Als je van je beroepsopleiding komt, denk je vaak iets te kunnen. Begrijp me niet verkeerd: je kunt ook iets. Maar je weet nog niet hoe alles (binnen een bedrijf) werkt. Waar we denken alles te weten, blijken we in het werkende leven 'ineens' tegen dingen aan te lopen waarvan we dachten dit de baas te zijn. Het gevoel dat je faalt speel weer op.

Leerdoelen

Doelen die een langere tijd in beslagnemen en waar je steeds een trede hoger komt, zijn leerdoelen. Leerdoelen zijn niet gericht op een specifiek doel, maar gaan over groeien, verbeteren, vergroten of ontwikkelen. Daarbij speelt falen geen rol. Je groeit en ontwikkelt immers altijd. Een leerdoel je eigenlijk niet 'halen' en daardoor kun je ook niet falen. 

Intervisie

Binnen intervisie proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerdoelen. De doelen die je hebt om jezelf ergens in te verbeteren zonder dat je beoordeeld wordt aan de hand van een toetsing (in welke vorm dan ook). Intervisie gaat over ontwikkeling en niet over goed of fout. Daarom vinden de meeste deelnemers van intervisie het ook zo fijn om de problemen waar zij tegenaan lopen hier te bespreken. Je doet het al goed en vraagt je af hoe het nog beter kan. Dat wil toch iedereen?


Over de schrijver
Als docent en later als manager in een zorgpraktijk, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om stil te staan bij je handelen. Tijdens intervisie krijg je de tijd om te reflecteren in een groep. Mijn droom is om dit iedereen te laten ervaren zodat persoonlijke groei op professioneel vlak, maar ook in de rest van jouw leven regelmatig wordt ervaren.
Reactie plaatsen