Intervisie-begeleiding in de zorg

Intervisie voor in de zorg

Een krachtige werkvorm waarin problemen op de werkvloer die jou persoonlijk raken worden besproken in een vertrouwde groep.
Zo krijg jij inzichten die jou verder helpen: in jouw werk én als persoon.

 • 2 uur per intervisie
 • Met een goede voorbereiding efficiënte tijdsinvestering 
 • Fysiek of online
 • Opleiding tot interne intervisiebegeleider mogelijk
 • Ook in de avonduren!

Intervisie van intervisie-begeleiding.nl is geaccrediteerd bij de meeste beroepsorganisaties

Meld je gratis en vrijblijvend aan: wij nemen contact met je op om naar jouw accreditatie te kijken!

Een greep uit onze klanten

Aanmelden met jouw hele zorginstelling? 

Dat kan!

Wij maken samen de indeling van de groepen zodat mensen van dezelfde functie
of afdeling bij elkaar in één groep zitten.

Daarbij houden we rekening met de werktijden, zodat iedereen kan deelnemen aan de 
intervisies zonder dat er roosterproblemen ontstaan!

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een krachtige vorm van een gestructureerd gesprek waar problemen aan de orde worden gesteld.
In deze vorm van communicatie wordt er van en met elkaar geleerd. Samen met collega's uit jouw beroepsgroep kijk je naar de problemen/vragen die worden ingebracht.

Door samen met anderen te kijken naar eenzelfde probleem, komen er oplossingen, invalshoeken en aanvliegroutes die wellicht anders nooit bij de inbrenger naar boven waren gekomen. 

Wat wordt er van mij verwacht?

Neem jij deel aan een intervisie? Dan verwacht ik dat er een kleine voorbereiding wordt gedaan.

Alleen dan weten we zeker dat jouw bijdrage zinvol is in de intervisie en dat jij de bijbehorende punten krijgt.

Elke deelnemer bereidt een casus voor met een probleem, vraag of dilemma
over jouw functioneren, de praktijkvoering
of het uitoefenen van jouw vak.

Het gaat erom dat de casus zowel over jouw werk gaat als over jou persoonlijk.
Vakinhoudelijke vragen horen thuis op een werkoverleg, maar niet in een intervisie. 

Milou Meijer - intervisiebegeleider
Milou Meijer - Intervisie-begeleiding

Hai, ik ben Milou! 

Ruim 10 jaar geleden studeerde ik vol trots af als docent. Na een korte carrière in het onderwijs ging mijn pad toch een andere richting op. Ik werd manager in een zorginstelling. Daar werd het belang van intervisie snel duidelijk. Wat een vraagstukken, persoonlijke dilemma's en wet- en regelgeving kwam er om de hoek kijken! Genoeg om met elkaar over te sparren. 

Toen ik me verder ging verdiepen in intervisie bleek het niet alleen voor de zorg interessant, maar kwam de behoefte vanuit meer sectoren. Ook binnen het onderwijs, de overheid en andere organisaties kwam er steeds meer vraag. 

In de afgelopen jaren heb ik vele intervisies mogen begeleiden en mijn expertise als docent kunnen verweven met mijn rol als intervisie-begeleider. Die kennis en kunde heb ik mogen delen met alle begeleiders die zijn aangesloten bij het Netwerk Intervisie. 

De experts van intervisie-begeleiding zorgen voor inspirerende en motiverende intervisies. Zij wisselen methodieken af om de motivatie hoog te houden, weten hoe zij groepsprocessen positief kunnen beïnvloeden en scheppen een klimaat waarin leren tot stand komt. Dat is waar wij voor staan.

Je verbetert jouw handelen én jouw persoonlijke patronen.

Online intervisie - chiropractie =- Chiropractor
Vanaf €45,- (ex BTW) per persoon per intervisie

Zowel online als fysiek

Heb jij al eens nagedacht om met jouw team of zelfstandig, deel te nemen aan intervisie? 
Het is dé manier om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk én werkgebied. Door samen met anderen te kijken naar jouw problemen/vraagstukken/dilemma's komen oplossingen die jij nog nooit hebt bedacht naar voren. 

 • Fysiek, online of een combinatie daarvan
 • Alleen of met een groep aansluiten
 • Zowel overdag als in de avonduren beschikbaar
 • Mogelijkheid tot het intern opleiding van een intervisiebegeleider

Intervisie-begeleiding is
de beste investering en jezelf en in jouw team!

Wil jij investeren in jouw team of in jezelf? Dan is intervisie één van de belangrijkste onderdelen van een goede overlegcyclus. Naast de inhoudelijke werkoverleggen zorgt intervisie ervoor dat je met elkaar anders gaat kijken en creatief gaat nadenken over mogelijke oplossingen voor deze casus. Alle antwoorden komen van jouw intervisiedeelnemers. Dat kan dus één team zijn of juist deelnemers van verschillende praktijken met een andere visie. 

Elke dag starten mensen met begeleide intervisie met als uitkomst:

 • De deelnemers krijgen andere, nieuwe inzichten die ze kunnen gebruiken
 • Binnen de beroepsgroep wordt er gekeken naar verschillende oplossingen
 • Deelnemers geven aan persoonlijk te ontwikkelen na een intervisie
 • Het is leuk en interessant om te zien hoe het in andere organisaties en bij andere zorgverleners gaat

Zet vandaag de stap om te beginnen met intervisie!

10 meest gestelde vragen over Intervisie

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een gestructureerd gesprek waarbij wordt gekeken naar achterliggende denkpatronen, overtuigingen en (on)bewuste gevoelens van de casusinbrenger. Hierbij wordt tijden het inzoomen op de casus en de casusinbrenger een leerproces op gang gebracht. Tot slot worden tips en adviezen gegeven vanuit verschillende invalshoeken.

Welke casus kan ik inbrengen tijdens een intervisie?

Tijdens een intervisie kun je op verschillende gebieden casussen inbrengen. Het meest waardevolle aan een intervisie is dat er dieper op jou als persoon en/of professional wordt ingezoomd. Dat maakt dat een geschikte intervisieleervraag een vraag is die op het snijvlak ligt van jouw werk en jou als persoon. Bijvoorbeeld: 'Hoe ga ik om met klanten die niet betalen?' Of: 'Welke alternatieve strategieën kan ik gebruiken bij het juist instrueren van mijn cliënten die hun leefstijl moeten verbeteren omwille van hun gezondheid?' Of: 'Ik heb het druk en vind het lastig om 'nee' te zeggen. Dat zorgt voor weinig focus. Wat kan ik hierin veranderen?'

Uit hoeveel personen bestaat een intervisiegroep?

Een intervisie groep bestaat idealiter uit een groep van 5 tot 8 personen. Op die manier weten wij een veilige sfeer te creëren en doet iedereen actief mee. Bij kleine groepen is het mogelijk om een groep samen te stellen met professionals uit dezelfde beroepsgroep (wij zoeken deze voor je) of professionals uit andere beroepsgroepen. Het kan enorm gaaf zijn om als zorgprofessional van een leidinggevende in de supermarkt te horen welke strategieën hij/zij gebruikt om met lastige klanten om te gaan!
Grotere groepen zijn ook mogelijk. We bekijken dan samen wat de beste mogelijkheden zijn voor jouw groep, jouw wensen en jouw doelen.

Wat is het verschil tussen een intervisie en een werkoverleg?

Een werkoverleg is gericht op procedures en praktische zaken. Wie voert welke taak uit, hoe kan dit verbeteren en welke vervolgstappen zijn nodig? Ook worden in een werkoverleg zaken besproken rondom systemen en zakelijke handelingen.
Bij een intervisie wordt er nauwkeurig gereflecteerd op de handelingen en wordt er gekeken naar onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gevoelens. Deze beïnvloeden de handelingen maar zitten vaak in de zogenoemde blinde vlek van de casusinbrenger.

Welke rollen zijn er in een intervisie?

Tijdens een intervisie zijn er 3 rollen: de casusinbrenger, de deelnemers en de (professionele) begeleider.
De casusinbrenger brengt de casus in en alle deelnemers helpen de inbrenger reflecteren op zijn/haar eigen handelen, gedachten, overtuigingen en gevoelens die de handelingen hebben beïnvloed.
De (professionele) begeleider zorgt voor de structuur van het gekozen intervisiemodel en geeft sturing aan het proces. Je begrijpt dat het vaak lastig is om niet mee te praten als je zelf onderdeel bent van het team. Daarom is een professionele begeleider een uitkomst!

Betekent intervisie dat je je werk niet goed doet?

Integendeel. Het laat juist zien dat jij als professional in staat bent om je eigen handelen aan het licht te stellen. Dat je kunt reflecteren, onderliggende patronen bloot durft te leggen en je handelen aan kunt passen zodat het voor jou beter is. Intervisie is een passend leermiddel voor professionals die te maken hebben met dilemma's en uitdagingen.

Wat is het belang van intervisie in de zorg?

Intervisie in de zorg is belangrijk omdat het je even stil laat staan bij je eigen handelen. Dit is verplicht vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hierin staat dat elke zorgprofessional verplicht is om op regelmatige basis te reflecteren op hun eigen professionele handelen en te leren van incidenten en calamiteiten. Daar is intervisie uitermate geschikt voor.
Intervisie is een vorm die veel gekozen wordt om te werken aan de kwaliteit van zorg.

Waarom zou ik investeren in intervisie?

Professionals doen intervisie omdat ze persoonlijke en professionele doelen willen bereiken. Daarnaast is het een goed middel om samenwerking en communicatie binnen het team en de organisatie te verbeteren.
Voor teamcoaching is intervisie geen geschikt middel op zich. Het kan wel aanvullend gebruikt worden op teamcoaching om de samenwerking en de communicatie te verbeteren op de punten die besproken zijn tijdens de teamcoaching.

Hoeveel tijd moet ik investeren in een intervisie?

Eén enkele intervisiesessie met een groep van 5 tot 8 personen duurt ongeveer 2 uur. In de meeste gevallen plannen wij trajecten in van 4 tot 8 intervisies per kalenderjaar. Zo kom je op regelmatige basis bij elkaar en leer je regelmatig stil te staan bij jouw handelen. Wil jij een keer een losse intervisiesessie om te proberen of intervisie iets voor jou is? Dan kunnen we die mogelijkheden bespreken!

Hoe is de sfeer in een intervisiegroep?

De belangrijkste voorwaarde voor ons om een intervisiegroep te starten is een veilige sfeer. Deze sfeer kan het best worden neergezet wanneer een groep fysiek bij elkaar komt. Natuurlijk zijn er ook online mogelijkheden.
Bij een intervisiegroep zorgen we voor homogeniteit. Dat betekent dat jouw leidinggevende niet mag deelnemen aan jouw intervisiegroep, maar jij alleen met gelijkgestemde professionals een groep vormt.
Daarnaast is geheimhouding enorm belangrijk. Voorafgaand aan een intervisietraject maken wij deze regels altijd duidelijk zodat iedereen zich hieraan houdt en elke deelnemer een andere deelnemer kan aanspreken op gesprekken die niet fijn voelen.