Intervisie voor uitvaartverzorgers intervisie-begeleiding.nl

Intervisie voor mediators

Volledig volgens de eisen van Mediators federatie Nederland
Geheel ontzorgde intervisie-begeleiding.

Erkende intervisie

Volgens de richtlijnen van MfN.

Minimaal 18 punten

Minimaal 18 punten per 3 jaar

online intervisie intervisie-begeleiding.nl

Ook online

Zowel fysiek als online intervisie mogelijk

Waarom intervisie-begeleiding.nl?

100% ontzorgd 

van aanmelding tot en met certificaat!

Hoe ziet intervisie eruit?

Intervisie-begeleiding.nl ontzorgt jou volledig in het behalen van jouw jaarlijkse intervisiepunten.

Meld je aan alleen of met een groep en wij verzorgen de planning, de intervisie en de certificaten.
Onze intervisies worden gegeven volgens de richtlijnen van MfN. 


Neem jij deel aan een intervisie? Dan verwachten wij een kleine voorbereiding.

Zo weten we zeker dat de intervisie zinvol is en iedereen bijdraagt aan een leerzame intervisie.

Elke deelnemer bereidt een casus voor met een probleem, vraag of dilemma
over jouw functioneren, de praktijkvoering
of het uitoefenen van jouw vak.

Een greep uit onze klanten
 • Alleen aanmelden of met een groep mogelijk!
 • 2 uur per intervisie
 • Met een goede voorbereiding efficiënte tijdsinvestering 
 • Voldoe aan de eisen van MfN: minimaal 18 punten per 3 jaar
 • Fysiek of online
 • Ook in de avonduren!
Check: intervisie Chiropractor Chiropractie

Erkende intervisiebegeleiding

Na elke intervisiebijeenkomst ontvang jij een persoonlijk certificaat voor jouw deelname van een erkende intervisiebegeleider.

Check: intervisie Chiropractor Chiropractie

Fysiek of online

Jij bepaalt of je fysiek of online de intervisie wil bijwonen. Samen met een goede voorbereiding: de beste tijdsinvestering!

Check: intervisie Chiropractor Chiropractie

Voldoe elk jaar aan de verplichting

Elke 3 jaar moet je minimaal 18 van de 48 punten halen met intervisie bij de MfN.

Wil jij je alleen aanmelden of met een kleinere groep dan 5 tot 8 personen?

Dat maakt niet uit. Wij zoeken een groep voor je die in jouw agenda past.
Zo kun je altijd deelnemen aan een intervisiebijeenkomst. 

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een krachtige vorm van een gestructureerd gesprek waar problemen aan de orde worden gesteld.
In deze vorm van communicatie wordt er van en met elkaar geleerd. Samen met collega's uit jouw beroepsgroep kijk je naar de problemen/vragen die worden ingebracht.

Door samen met anderen te kijken naar eenzelfde probleem, en deze uit te diepen en te analyseren,
komen er oplossingen, invalshoeken en aanvliegroutes die wellicht anders nooit bij de inbrenger naar boven waren gekomen. 

Milou Meijer - intervisiebegeleider
Milou Meijer - Intervisie-begeleiding

Hai, ik ben Milou! 

Ruim 10 jaar geleden studeerde ik vol trots af als docent. Na een korte carrière in het onderwijs ging mijn pad toch een andere richting op. Ik werd manager in een zorginstelling. Daar werd het belang van intervisie snel duidelijk. Wat een vraagstukken, persoonlijke dilemma's en wet- en regelgeving kwam er om de hoek kijken! Genoeg om met elkaar over te sparren. 

Toen ik me verder ging verdiepen in intervisie bleek het niet alleen voor de zorg interessant, maar kwam de behoefte vanuit meer sectoren. Ook binnen het onderwijs, de overheid en andere organisaties kwam er steeds meer vraag. 

In de afgelopen jaren heb ik vele intervisies mogen begeleiden en mijn expertise als docent kunnen verweven met mijn rol als intervisie-begeleider. Die kennis en kunde heb ik mogen delen met alle begeleiders die zijn aangesloten bij het Netwerk Intervisie. 

De experts van intervisie-begeleiding zorgen voor inspirerende en motiverende intervisies. Zij wisselen methodieken af om de motivatie hoog te houden, weten hoe zij groepsprocessen positief kunnen beïnvloeden en scheppen een klimaat waarin leren tot stand komt. Dat is waar wij voor staan.

Je verbetert jouw handelen én jouw persoonlijke patronen.

Online intervisie - chiropractie =- Chiropractor
Vanaf €45,- (ex BTW) per persoon, per intervisie

Zowel online als fysiek

Heb jij al eens nagedacht om met jouw team of zelfstandig, deel te nemen aan intervisie? 
Het is dé manier om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk én professioneel gebied. Door samen met anderen te kijken naar jouw problemen/vraagstukken/dilemma's komen oplossingen die jij nog nooit hebt bedacht naar voren. 

 • Fysiek en online mogelijk
 • Alleen of met een groep aansluiten
 • Ook in de avonduren beschikbaar
 • Volgens de richtlijnen van MfN

Intervisie-begeleiding is
de beste investering en jezelf en in jouw team!

Wil jij investeren in jouw team of in jezelf? Intervisie is één van de belangrijkste onderdelen van een goede overlegcyclus. Naast de inhoudelijke werkoverleggen zorgt intervisie ervoor dat je met elkaar anders gaat kijken en creatief gaat nadenken over mogelijke oplossingen voor een casus. Alle antwoorden komen van de intervisiedeelnemers. Dat kan dus één team zijn of juist deelnemers van verschillende organisaties met een andere visie. 

Elke dag starten mensen met begeleide intervisie met als uitkomst:

 • De deelnemers krijgen andere, nieuwe inzichten die ze kunnen gebruiken
 • Binnen de beroepsgroep wordt er gekeken naar verschillende oplossingen
 • Deelnemers geven aan zich persoonlijk te ontwikkelen tijdens en na een intervisie
 • Het is interessant om overwegingen van andere mediators te horen

Dit is wat anderen zeggen...

John

Milou is een aardig en deskundig Intervisie begeleidster.  Elke sessie is leuk en leerzaam.  Echt een aanrader.

Maria
Dankzij haar begeleiding hadden wij een leerzame en leuke intervisie sessie. Intervisies zijn in mijn vak verplicht, maar in deze vorm niet erg. Sterker nog, zelfs nuttig.
Tom
Ik was erg onder de indruk van het feit dat Milou van deze verplichte intervisie waar ik met frisse tegenzin aan begonnen was toch een erg leuke en leerzame ervaring kon maken! Aanrader!
Carla
Bij intervisie-begeleiding weet je dat je goede begeleiding krijgt voor je intervisie. Ik vind de intervisies als startend ondernemer heel zinvol om de problemen waar ik tegenaanloop binnen een groep te bespreken. Ik krijg veel inzichten waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben. Het helpt mij enorm!

Zet vandaag de stap om te beginnen met intervisie!

10 meest gestelde vragen over Intervisie

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een gestructureerd gesprek waarbij wordt gekeken naar achterliggende denkpatronen, overtuigingen en (on)bewuste gevoelens van de casusinbrenger. Hierbij wordt tijden het inzoomen op de casus en de casusinbrenger een leerproces op gang gebracht. Tot slot worden tips en adviezen gegeven vanuit verschillende invalshoeken.

Welke casus kan ik inbrengen tijdens een intervisie?

Tijdens een intervisie kun je op verschillende gebieden casussen inbrengen. Het meest waardevolle aan een intervisie is dat er dieper op jou als persoon en/of professional wordt ingezoomd. Dat maakt dat een geschikte intervisieleervraag een vraag is die op het snijvlak ligt van jouw werk en jou als persoon. Bijvoorbeeld: 'Hoe ga ik om met klanten die niet betalen?' Of: 'Welke alternatieve strategieën kan ik gebruiken bij het juist instrueren van mijn cliënten die hun leefstijl moeten verbeteren omwille van hun gezondheid?' Of: 'Ik heb het druk en vind het lastig om 'nee' te zeggen. Dat zorgt voor weinig focus. Wat kan ik hierin veranderen?'

Uit hoeveel personen bestaat een intervisiegroep?

Een intervisie groep bestaat idealiter uit een groep van 5 tot 8 personen. Op die manier weten wij een veilige sfeer te creëren en doet iedereen actief mee. Bij kleine groepen is het mogelijk om een groep samen te stellen met professionals uit dezelfde beroepsgroep (wij zoeken deze voor je) of professionals uit andere beroepsgroepen. Het kan enorm gaaf zijn om als zorgprofessional van een leidinggevende in de supermarkt te horen welke strategieën hij/zij gebruikt om met lastige klanten om te gaan!
Grotere groepen zijn ook mogelijk. We bekijken dan samen wat de beste mogelijkheden zijn voor jouw groep, jouw wensen en jouw doelen.

Wat is het verschil tussen een intervisie en een werkoverleg?

Een werkoverleg is gericht op procedures en praktische zaken. Wie voert welke taak uit, hoe kan dit verbeteren en welke vervolgstappen zijn nodig? Ook worden in een werkoverleg zaken besproken rondom systemen en zakelijke handelingen.
Bij een intervisie wordt er nauwkeurig gereflecteerd op de handelingen en wordt er gekeken naar onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gevoelens. Deze beïnvloeden de handelingen maar zitten vaak in de zogenoemde blinde vlek van de casusinbrenger.

Welke rollen zijn er in een intervisie?

Tijdens een intervisie zijn er 3 rollen: de casusinbrenger, de deelnemers en de (professionele) begeleider.
De casusinbrenger brengt de casus in en alle deelnemers helpen de inbrenger reflecteren op zijn/haar eigen handelen, gedachten, overtuigingen en gevoelens die de handelingen hebben beïnvloed.
De (professionele) begeleider zorgt voor de structuur van het gekozen intervisiemodel en geeft sturing aan het proces. Je begrijpt dat het vaak lastig is om niet mee te praten als je zelf onderdeel bent van het team. Daarom is een professionele begeleider een uitkomst!

Betekent intervisie dat je je werk niet goed doet?

Integendeel. Het laat juist zien dat jij als professional in staat bent om je eigen handelen aan het licht te stellen. Dat je kunt reflecteren, onderliggende patronen bloot durft te leggen en je handelen aan kunt passen zodat het voor jou beter is. Intervisie is een passend leermiddel voor professionals die te maken hebben met dilemma's en uitdagingen.

Wat is het belang van intervisie in de zorg?

Intervisie in de zorg is belangrijk omdat het je even stil laat staan bij je eigen handelen. Dit is verplicht vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hierin staat dat elke zorgprofessional verplicht is om op regelmatige basis te reflecteren op hun eigen professionele handelen en te leren van incidenten en calamiteiten. Daar is intervisie uitermate geschikt voor.
Intervisie is een vorm die veel gekozen wordt om te werken aan de kwaliteit van zorg.

Waarom zou ik investeren in intervisie?

Professionals doen intervisie omdat ze persoonlijke en professionele doelen willen bereiken. Daarnaast is het een goed middel om samenwerking en communicatie binnen het team en de organisatie te verbeteren.
Voor teamcoaching is intervisie geen geschikt middel op zich. Het kan wel aanvullend gebruikt worden op teamcoaching om de samenwerking en de communicatie te verbeteren op de punten die besproken zijn tijdens de teamcoaching.

Hoeveel tijd moet ik investeren in een intervisie?

Eén enkele intervisiesessie met een groep van 5 tot 8 personen duurt ongeveer 2 uur. In de meeste gevallen plannen wij trajecten in van 4 tot 8 intervisies per kalenderjaar. Zo kom je op regelmatige basis bij elkaar en leer je regelmatig stil te staan bij jouw handelen. Wil jij een keer een losse intervisiesessie om te proberen of intervisie iets voor jou is? Dan kunnen we die mogelijkheden bespreken!

Hoe is de sfeer in een intervisiegroep?

De belangrijkste voorwaarde voor ons om een intervisiegroep te starten is een veilige sfeer. Deze sfeer kan het best worden neergezet wanneer een groep fysiek bij elkaar komt. Natuurlijk zijn er ook online mogelijkheden.
Bij een intervisiegroep zorgen we voor homogeniteit. Dat betekent dat jouw leidinggevende niet mag deelnemen aan jouw intervisiegroep, maar jij alleen met gelijkgestemde professionals een groep vormt.
Daarnaast is geheimhouding enorm belangrijk. Voorafgaand aan een intervisietraject maken wij deze regels altijd duidelijk zodat iedereen zich hieraan houdt en elke deelnemer een andere deelnemer kan aanspreken op gesprekken die niet fijn voelen.