Intervisiebegeleiding

voor hulpverleners

intervisiebegeleiding-intervisiebegeleiding-grote-groep-1

Intervisiebegeleiding voor hulpverleners

Als hulpverlener is het van essentieel belang om te blijven groeien. Maar hoe doe je dat? Natuurlijk moet je bij- en nascholingen volgen om je kennis bij te spijkeren, maar hoe zit het eigenlijk met zelfreflectie en reflectie op jouw professioneel handelen? 

Intervisiebegeleiding voor hulpverleners is van levensbelang als het gaat over plezier houd in je werk en energie krijgen van je werk. Wil je jezelf echt blijven ontwikkelen? Dan is intervisie één van de meest effectieve manieren om dat te doen. 

Wat is intervisie voor hulpverleners?

Intervisie is een gestructureerde vorm van overleg met professionals. Dit kunnen ook hulpverleners zijn, maar het is ook mogelijk om een andere groepssamenstelling te creëren. Peer-ondersteuning en reflectie tijdens de intervisie stelt hulpverleners in staat om samen te komen, ervaringen te delen en hun werkwijze te verbeteren. 

Je komt op regelmatige basis bijeen (idealiter 4 tot 8 keer per jaar) in dezelfde groep om gezamenlijk inzicht te krijgen, nieuwe perspectieven te ontwikkelen en advies te geven over kwaliteit, denkprocessen en handelingen. Het is een vorm van peer-ondersteuning waarbij gelijken elkaar helpen en van elkaar leren.

intervisiebegeleiding-intervisiebegeleiding-grote-groep

De voordelen van professionele intervisiebegeleiding voor hulpverleners

 1. Reflectie en zelfbewustzijn
  Tijdens een professioneel begeleide intervisie wordt jij als hulpverlener uitgedaagd om te reflecteren op jouw handelen. Door casussen te bespreken en te reflecteren op jouw acties, denken en gevoel, ontwikkel je een groter zelfbewustzijn en begrip. Dat leidt tot een continue verbetering in je professioneel handelen en zelfvertrouwen.
 2. Nieuwe perspectieven
  In een intervisiegroep komt een enorme diversiteit aan ervaringen en achtergronden samen. Daardoor ontdek jij nieuwe perspectieven, alternatieve benaderingen van problemen en uitdagingen. Daarnaast kan intervisie ook helpend zijn voor het doorbreken van een tunnelvisie en het bevorderen van innovatieve oplossingen.
 3. Kwaliteitsverbetering
  Door regelmatige intervisiebijeenkomsten onder hulpverleners bij te wonen, kun jij je professionele vaardigheden en besluitvormingsprocessen aanscherpen. Dit resulteert in een algehele verbetering van de kwaliteit van de zorg die je biedt aan cliënten/patiënten.
 4. Ondersteuning en empathie 
  Als hulpverlener ervaar je vaak stress en emotionele belasting in je werk. Intervisie biedt een veilige ruimte waar je je zorgen en emoties kunt delen met collega's die begrijpen wat je doormaakt. Dat leidt tot een groter gevoel van ondersteuning en empathie.
 5. Professioneel netwerk
  Het opbouwen van een professioneel netwerk is cruciaal voor hulpverleners. Intervisie stelt hen in staat om waardevolle connecties te maken met collega's, wat kan leiden tot toekomstige samenwerkingen en carrièrekansen.

Waarom kies je voor intervisie-begeleiding.nl ?

Professionele begeleiding

Een professioneel begeleider laat de groep aan de slag gaan en stuurt bij waar nodig, maar neemt zelf geen deel aan de intervisie. Leren gegarandeerd!

Diverse groepssamenstellingen

Wil je een groep vormen met jouw team/collega's of juist een keer andere invalshoeken beluisteren? Wij zorgen voor jouw perfecte groepssamenstelling.

Ervaren begeleider

Jouw begeleider is een ervaren intervisiebegeleider om het beste in jou en de groep naar boven te halen en je aan te zetten tot actie.

Op jouw gewenste moment

In de avonduren, tijdens de lunchpauze, tijdens kantooruren of ervoor? Wij zijn elk moment beschikbaar.

Certificaat na afronding

Na afronding van een intervisietraject krijg jij een certificaat. Werk je in de zorg? Dan is deze meestal geaccrediteerd bij jouw beroepsgroep!

Opleiding tot begeleider mogelijk

Wil je zelf professioneel intervisiebegeleider worden voor jouw organisatie? Dat kan! Wij leiden jou op tot een geweldige begeleider.

Hierom kies je voor intervisie-begeleiding.nl

Intervisie is een waardevol instrument voor hulpverleners om hun professionele ontwikkeling te ondersteunen. Het biedt de mogelijkheid om te reflecteren, nieuwe perspectieven te verkennen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door de voordelen van intervisie te omarmen en tegelijkertijd je aanwezigheid te optimaliseren, kunt je een succesvolle en zinvolle carrière in de hulpverlening opbouwen. Het is een win-winsituatie voor zowel hulpverleners als hun cliënten.

Wilt je meer informatie over intervisie? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Een greep uit onze klanten

Klaar voor de start?

Wat mensen zeggen 

over intervisie-begeleiding.nl

Prettige ervaring
Milou verschaft van tevoren duidelijke informatie en instructie zodat deelnemers zich goed kunnen voorbereiden. Ze neemt de tijd om rustig en gestructureerd het proces te doorlopen en zorgt dat iedereen voldoende aan het woord kan komen. Ik heb de intervisie dan ook als erg prettig ervaren!
Marianne van der Steen
Flexibel

Goed gestructureerde intervisie vormgegeven door Milou. Ze is flexibel beschikbaar (ook in de avond)

Björn Denissen
Aanrader!
Hele fijne en goede intervisie gehad! Aanrader voor bedrijven en praktijk!
Maarten Tielen

Net zo enthousiast als wij?

Meld je aan!

10 meest gestelde vragen over Intervisie

Wat is een intervisie?

Een intervisie is een gestructureerd gesprek waarbij wordt gekeken naar achterliggende denkpatronen, overtuigingen en (on)bewuste gevoelens van de casusinbrenger. Hierbij wordt tijden het inzoomen op de casus en de casusinbrenger een leerproces op gang gebracht. Tot slot worden tips en adviezen gegeven vanuit verschillende invalshoeken.

Welke casus kan ik inbrengen tijdens een intervisie?

Tijdens een intervisie kun je op verschillende gebieden casussen inbrengen. Het meest waardevolle aan een intervisie is dat er dieper op jou als persoon en/of professional wordt ingezoomd. Dat maakt dat een geschikte intervisieleervraag een vraag is die op het snijvlak ligt van jouw werk en jou als persoon. Bijvoorbeeld: 'Hoe ga ik om met klanten die niet betalen?' Of: 'Welke alternatieve strategieën kan ik gebruiken bij het juist instrueren van mijn cliënten die hun leefstijl moeten verbeteren omwille van hun gezondheid?' Of: 'Ik heb het druk en vind het lastig om 'nee' te zeggen. Dat zorgt voor weinig focus. Wat kan ik hierin veranderen?'

Uit hoeveel personen bestaat een intervisiegroep?

Een intervisie groep bestaat idealiter uit een groep van 5 tot 8 personen. Op die manier weten wij een veilige sfeer te creëren en doet iedereen actief mee. Bij kleine groepen is het mogelijk om een groep samen te stellen met professionals uit dezelfde beroepsgroep (wij zoeken deze voor je) of professionals uit andere beroepsgroepen. Het kan enorm gaaf zijn om als zorgprofessional van een leidinggevende in de supermarkt te horen welke strategieën hij/zij gebruikt om met lastige klanten om te gaan!
Grotere groepen zijn ook mogelijk. We bekijken dan samen wat de beste mogelijkheden zijn voor jouw groep, jouw wensen en jouw doelen.

Wat is het verschil tussen een intervisie en een werkoverleg?

Een werkoverleg is gericht op procedures en praktische zaken. Wie voert welke taak uit, hoe kan dit verbeteren en welke vervolgstappen zijn nodig? Ook worden in een werkoverleg zaken besproken rondom systemen en zakelijke handelingen.
Bij een intervisie wordt er nauwkeurig gereflecteerd op de handelingen en wordt er gekeken naar onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gevoelens. Deze beïnvloeden de handelingen maar zitten vaak in de zogenoemde blinde vlek van de casusinbrenger.

Welke rollen zijn er in een intervisie?

Tijdens een intervisie zijn er 3 rollen: de casusinbrenger, de deelnemers en de (professionele) begeleider.
De casusinbrenger brengt de casus in en alle deelnemers helpen de inbrenger reflecteren op zijn/haar eigen handelen, gedachten, overtuigingen en gevoelens die de handelingen hebben beïnvloed.
De (professionele) begeleider zorgt voor de structuur van het gekozen intervisiemodel en geeft sturing aan het proces. Je begrijpt dat het vaak lastig is om niet mee te praten als je zelf onderdeel bent van het team. Daarom is een professionele begeleider een uitkomst!

Betekent intervisie dat je je werk niet goed doet?

Integendeel. Het laat juist zien dat jij als professional in staat bent om je eigen handelen aan het licht te stellen. Dat je kunt reflecteren, onderliggende patronen bloot durft te leggen en je handelen aan kunt passen zodat het voor jou beter is. Intervisie is een passend leermiddel voor professionals die te maken hebben met dilemma's en uitdagingen.

Wat is het belang van intervisie in de zorg?

Intervisie in de zorg is belangrijk omdat het je even stil laat staan bij je eigen handelen. Dit is verplicht vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hierin staat dat elke zorgprofessional verplicht is om op regelmatige basis te reflecteren op hun eigen professionele handelen en te leren van incidenten en calamiteiten. Daar is intervisie uitermate geschikt voor.
Intervisie is een vorm die veel gekozen wordt om te werken aan de kwaliteit van zorg.

Waarom zou ik investeren in intervisie?

Professionals doen intervisie omdat ze persoonlijke en professionele doelen willen bereiken. Daarnaast is het een goed middel om samenwerking en communicatie binnen het team en de organisatie te verbeteren.
Voor teamcoaching is intervisie geen geschikt middel op zich. Het kan wel aanvullend gebruikt worden op teamcoaching om de samenwerking en de communicatie te verbeteren op de punten die besproken zijn tijdens de teamcoaching.

Hoeveel tijd moet ik investeren in een intervisie?

Eén enkele intervisiesessie met een groep van 5 tot 8 personen duurt ongeveer 2 uur. In de meeste gevallen plannen wij trajecten in van 4 tot 8 intervisies per kalenderjaar. Zo kom je op regelmatige basis bij elkaar en leer je regelmatig stil te staan bij jouw handelen. Wil jij een keer een losse intervisiesessie om te proberen of intervisie iets voor jou is? Dan kunnen we die mogelijkheden bespreken!

Hoe is de sfeer in een intervisiegroep?

De belangrijkste voorwaarde voor ons om een intervisiegroep te starten is een veilige sfeer. Deze sfeer kan het best worden neergezet wanneer een groep fysiek bij elkaar komt. Natuurlijk zijn er ook online mogelijkheden.
Bij een intervisiegroep zorgen we voor homogeniteit. Dat betekent dat jouw leidinggevende niet mag deelnemen aan jouw intervisiegroep, maar jij alleen met gelijkgestemde professionals een groep vormt.
Daarnaast is geheimhouding enorm belangrijk. Voorafgaand aan een intervisietraject maken wij deze regels altijd duidelijk zodat iedereen zich hieraan houdt en elke deelnemer een andere deelnemer kan aanspreken op gesprekken die niet fijn voelen.